Verwarmingsaudit

Verwarmingsaudit

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of dit voor uw installatie interessant is.

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie bij de eerste periodiek onderhoud, tweejaarlijks in geval van aardgas) nadat het toestel 5,10,15, 20...  jaar oud is geworden. Voor aardgas, propaan en butaan is een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht, voor stookolie is een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht. 


Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door:

  1. een erkende technicus vloeibare brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met vloeibare brandstof (bvb. stookolie) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW;
  2. een erkend technicus gasvormige brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met gasvormige brandstof (bvb. aardgas, propaan, butaan) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW; 

De persoon die de verwarmingsaudit heeft uitgevoerd:

  • verstrekt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van oudere ketels;
  • adviseert de eigenaar over de vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren;
  • overhandigt een verwarmingsauditrapport aan de eigenaar van het centrale stooktoestel.

De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.