Wetgeving

Onderstaande verplichtingen staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Het onderhoud van uw centrale verwarming (cv-ketel) is een verplichting.

 • Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Installaties op stookolie (mazout) en vaste brandstof (hout, pellets, steenkool...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Voor individuele stooktoestellen (gaskachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, ....), die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem, is onderhoud niet wettelijk verplicht. Toch wordt een regelmatige onderhoudsbeurt (met reiniging) aangeraden. Het onderhoud moet gebeuren zoals de fabrikant het voorschrijft. Dat is goed voor de veiligheid, het energieverbruik en de werking van het toestel. Het kan zijn dat er in uw huurcontract of brandverzekeringspolis verplichtingen staan over het onderhoud van deze toestellen.

Procedure

De gebruiker van het toestel moet het toestel onderhouden. Bij huurwoningen is dat dus de huurder. 

Sommige verplichtingen zijn afhankelijk van:

 • de soort brandstof
 • het vermogen van uw installatie. Dat vindt u op het kenplaatje op uw toestel.

Vloeibare brandstof

Voor centrale verwarming op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kW, geldt het volgende.

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus vloeibare brandstof.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
 • Als huurder bezorgt u een kopie aan de eigenaar.
 • Bewaar de laatste twee attesten.

Gas

Voor centrale verwarming op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kW, geldt het volgende.

 • Tweejaarlijks onderhoud verplicht.
 • Onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus gasvormige brandstof.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
 • Als huurder bezorgt u een kopie aan de eigenaar.

Vaste brandstof

Centrale verwarming op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoold vakman.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
 • Als huurder bezorgt u een kopie aan de eigenaar.
 • Bewaar de laatste twee attesten.

Verwarmingsaudit


Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of dit voor uw installatie interessant is.

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie bij de eerste periodiek onderhoud, tweejaarlijks in geval van aardgas) nadat het toestel 5,10,15, 20...  jaar oud is geworden. Voor aardgas, propaan en butaan is een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht, voor stookolie is een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht. 

Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door:

 1. een erkende technicus vloeibare brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met vloeibare brandstof (bvb. stookolie) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW;
 2. een erkend technicus gasvormige brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met gasvormige brandstof (bvb. aardgas, propaan, butaan) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW; 

De persoon die de verwarmingsaudit heeft uitgevoerd:

 • verstrekt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van oudere ketels;
 • adviseert de eigenaar over de vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren;
 • overhandigt een verwarmingsauditrapport aan de eigenaar van het centrale stooktoestel.

De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.
 

Schoorsteen reinigen

Schoorsteen die is aangesloten op cv-installatie

U bent verplicht om uw schoorsteen te reinigen wanneer de schouw aangesloten is op een centraal stooktoestel type B.

 • Een centraal stooktoestel type B is een open stooktoestel, bestemd om te worden aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal.
 • Deze verplichting geldt alleen voor centrale stooktoestellen (centraleverwarmingsinstallaties)
  • op gas of stookolie met een vermogen vanaf 20 kW
  • op vaste brandstof (ongeacht het vermogen).

De reiniging van de schouw wordt daarbij gezien als een onderdeel van het verplicht onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie:

 • installaties op gas moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen
 • installaties op stookolie en vaste brandstof moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Schoorstenen van individuele stooktoestellen

Voor individuele stooktoestellen is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht. Individuele stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

 • olie- of gashaard (die niet aangesloten zijn op een centrale stookinstallatie)
 • open haard
 • boiler op gas die enkel water verwarmt.

Voor deze toestellen is de reiniging van de schoorsteen niet verplicht. Toch is een regelmatige reiniging nuttig: u kunt daardoor defecten voorkomen, het vermindert de stookkosten en het zorgt ook voor minder milieuverontreiniging.

U kunt ook het best uw huurcontract of brandverzekeringspolis nakijken. Het zou kunnen dat daarin bepaalde verplichtingen staan over schouwreiniging van niet-centrale stooktoestellen.

 

Bovenstaande verplichtingen staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater (Belgisch Staatsblad 24 april 2007).